The center of chiangmai

Article สาระน่ารู้ => Health สุขภาพ ผู้หญิง / ผู้ชาย => ข้อความที่เริ่มโดย: For_U ที่ มีนาคม 04, 2008, 03:13:48 PMหัวข้อ: เซ็กซ์ กับมุมมองที่แตกต่าง
เริ่มหัวข้อโดย: For_U ที่ มีนาคม 04, 2008, 03:13:48 PM

แน่นอนว่า กามารมณ์นั้นเป็นพื้นฐานของชีวิตคู่ที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ บทพิศวาสที่เกิดจากใจที่ตรงกัน มีความสุขสมร่วมกันนั้น เป็นการมอบความรักแก่กันและกันที่เรียบง่าย และไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดเลย เพียงอาศัยภาษากาย

การกอดรัดสัมผัสทางกายที่แสนหฤหรรษ์ ถ่ายทอดความรัก ความเอื้ออาทรแก่กันและกัน การบรรลุถึงกามารมณ์และบทพิศวาสที่สุขสมอารมณ์หมาย จึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิมๆ ที่บางครั้งอาจทำให้เบื่อหน่าย

ดังนั้นการเรียนรู้ในความต้องการของกันและกัน การช่วยเหลือ เกื้อกูล สอดประสานบทพิศวาสแก่กัน การเอาใจเธอ ใจฉัน มาใส่ใจเรา ล้วนแล้วแต่เป็นเทคนิคในการนำเอานาวารักเดินทางไปสู่ฝั่งฝันที่มุ่งหวังอย่างสุขสมร่วมกัน ความจริงตามธรรมชาตินั้น ชายและหญิงมีรูปแบบ ทัศนคติ และความต้องการในเรื่องความรักแตกต่างกัน มาลองทำความเข้าใจผู้ชายและผู้หญิง ในรูปแบบที่เป็นและเป็นอยู่ตามความจริงของธรรมชาติกัน

สิ่งที่ฝังหัวอยู่ในผู้ชายเสมอมาคืออยากให้ผู้หญิงเป็นของเขาเป็นคนแรก ในขณะที่ผู้หญิงอยากให้เขาเป็นของเธอเป็นคนสุดท้าย

ผู้หญิงต้องเกิดความรักก่อนจึงจะเกิดอารมณ์และความต้องการทางเพศ ในขณะที่ผู้ชายส่วนใหญ่แล้วเกิดอารมณ์ทางเพศก่อน จึงเกิดนึกรักผู้หญิงคนที่เขามีความสุขด้วยเพิ่มขึ้น

ผู้หญิงต้องการเวลาเนิ่นนานกว่าผู้ชายในการโลมเล้าให้เกิดอารมณ์พิศวาส ในขณะที่ผู้ชายเปรียบเสมือนเตาแก๊ส เปิดแก๊สจุดไฟก็ติดทันทีและให้ความร้อนทันควัน

ผู้หญิงอยากจะมีบทรักช่วงเล้าโลมและช่วงเวลาหลังความสุขสมมากกว่า ในขณะที่ผู้ชายจ้องแต่ช่วงที่มีการร่วมรักและมีบทพิศวาสในดินแดนส่วนสงวนของเธอเท่านั้นเป็นส่วนใหญ่

ผู้หญิงเป็นพวกอนุรักษ์นิยม ซึ่งจะน่าเบื่อในความคิดของผู้ชายที่ชอบแสวงหาเทคนิคและมุมมองใหม่ๆ
ในการร่วมรักกันนั้น สิ่งที่ผู้หญิงต้องการคือ "คุณภาพ" สิ่งที่ผู้ชายต้องการคือ "ปริมาณ"

ลองศึกษา แล้วปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และทัศนคติเรื่องบนเตียงของทั้งชายและหญิงไปเรื่อยๆ เพื่อประคองนาวารักให้ไปได้ตลอดรอดฝั่ง