The center of chiangmai

Article สาระน่ารู้ => สาระน่ารู้ ภายในบ้าน => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ มีนาคม 12, 2008, 10:34:18 AMหัวข้อ: สิทธิของผู้ให้เช่าที่ควรรู้
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ มีนาคม 12, 2008, 10:34:18 AM
Q: เช่าที่ดินเปล่าแล้ว ปลูกสิ่งปลูกสร้างใหม่ เมื่อสัญญาเช่าระงับสิ่งปลูกสร้างนั้นจะทำอย่างไรA: เมื่อเลิก ระงับ หรือหมดระยะเวลาสัญญาผู้เช่าต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออก คือต้องคืนทรัพย์สินในสภาพเดิม ผู้เช่าจะบังคับผู้ให้เช่าซื้อทรัพย์สินหรือเรียกร้องค่ารื้อถอนเพิ่มเติมไม่ได้

Q: ผู้เช่านำทรัพย์สินไปปล่อยให้เช่าช่วงอีกทอดหนึ่ง โดยผู้ให้เช่าไม่ยินยอม จะยกเลิกสัญญาเช่าได้หรือไม่
A: การเช่าช่วงหมายถึงการนำทรัพย์สินที่เช่ามาไปให้ผู้อื่นเช่าต่อ กรณีนี้ถ้าผู้ให้เช่า (เจ้าของกรรมสิทธิ์) ไม่อนุญาตให้เช่าช่วงต่ออีกที ผู้ให้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาเช่าได้ทันทีและไม่จำเป็นต้องกำหนดให้เวลาย้ายแก่ผู้เช่า

Q: ถ้าผู้เช่าใช้ทรัพย์สินผิดวัตถุประสงค์การเช่าที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าแล้ว ผู้ให้เช่าจะทำอย่างไร
A: ผู้ให้เช่าสามารถตักเตือนบอกกล่าวให้ผู้เช่าปฏิบัติตามข้อตกลงที่กำหนดไว้แต่แรกที่ระบบุในสัญญา แต่ถ้าเตือนแล้วยังไม่ปฏิบัติตามสัญญา ผู้ให้เช่าก็สามารถบอกเลิกสัญญาได้ เช่น ในตอนแรกตกลงเช่าบ้านสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้น แต่ต่อไปภายหลังดัดแปลงไปเปิดร้านขายอาหาร ผู้ให้เช่าเกิดไม่พอใจไม่ต้องการให้ขายอาหารเพราะจะทำให้บ้านสกปรกเลอะเทอะจึงได้ทำการเตือน แต่ผู้เช่าไม่สนใจละเลยการเตือนนั้น ยังคงเปิดบ้านขายอาหารต่อไป ผู้ให้เช่าสามารถยกเลิกสัญญาเช่าดังกล่าวได้ และผู้เช่าไม่มีสิทธิเรียกร้องชดเชยค่าเสียหายเนื่องจากการขาดรายได้ด้วย

Q: ผู้เช่าไม่ดูแลรักษาทรัพย์สินที่เช่าไป ทำให้ทรัพย์สินที่เช่าสูญหาย หรือเสียหายผลจะเป็นอย่างไร

A: หากผู้ให้เช่าสามารถสืบทราบได้ว่าผู้เช่าไม่ได้ใช้ทรัพย์สินอย่างระมัดระวังอย่างวิญญูชนพึงสงวนรักษาทรัพย์สินของตนเอง ผู้เช่าต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น หากไม่ปฏิบัติตามผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกร้องค่าเสียหายได้

Q: ตกลงจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนแล้ว แต่ผู้เช่าผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าผู้ให้เช่าบอกเลิกสัญญาเลยได้หรือไม่
A: ไม่ได้ ผู้ให้เช่าต้องแจ้งให้ชำระค่าเช่าก่อนอย่างน้อย 15 วัน อยู่ๆจะให้ทนายส่งหนังสือยกเลิกสัญญาเช่าเลยจะไม่มีผลบังคับ

แต่ถ้าในสัญญาได้กำหนดตกลงกันว่า "หากผู้เช่าผิดนัดไม่ชำระค่าเช่า ในผู้ให้เช่าบอกเลิกสัญญาได้" ผู้ให้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกล่วงหน้า

Q: ถ้าสัญญาเก่าครบอายุแล้ว คู่สัญญาจำเป็นต้องทำสัญญากันใหม่หรือไม่
A: ทั้งผู้เช่าและผู้ให้เช่าไม่จำเป็นต้องทำใหม่ แต่จะถือเอาข้อตกลงตามสัญญาเช่าเดิมเป็นหลักแต่ไม่มีข้อกำหนดเรื่องเวลา อาทิเช่น เดิมตกลงเช่าบ้านราคา 10,000 บาทเป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากครบกำหนดแล้วหากไม่ทำสัญญาฉบับใหม่ ผู้เช่าสามารถเช่าอยู่ต่อได้เรื่อยๆที่ราคาเดิม หากเจ้าของบ้านต้องการขึ้นค่าเช่าต้องทำหนังสือเป็นหลักฐานลงลายมือชื่อรับทราบจากผู้เช่าเพื่อตกลงราคาใหม่

Q: ถ้าสัญญาหมดอายุแล้ว (ไม่มีกำหนดเวลาเช่า) จะบอกเลิกสัญญาเช่าได้เมื่อใด A: ถ้าในสัญญาไม่กำหนดเวลาเช่าที่แน่นอน ทั้งสองฝ่ายสามารถบอกเลิกสัญญาเช่ากันได้ แต่ต้องแจ้งอีกฝ่ายหนึ่งให้รู้ตัวก่อนระยะหนึ่งที่เหมาะสม (ไม่ได้กำหนดว่าต้องบอกล่วงหน้า 2 เดือน)

HomeDD


หัวข้อ: sbo
เริ่มหัวข้อโดย: poppoppo ที่ กรกฎาคม 26, 2011, 11:30:28 AM
:) :) :) :) :)   
   
Aveeno Positively Radiant (http://aveenopositivelyradiant.sbobet-365.com) Stamina Inversion Table (http://staminainversiontable.sbobet-365.com) Gilmour Sprinklers (http://gilmoursprinklers.sbobet-365.com) Black And Decker Grass Hog (http://blackanddeckergrasshog.sbobet-365.com) Aveeno Tinted Moisturizer (http://aveenotintedmoisturizer.sbobet-365.com) Lowes Storage Sheds (http://lowesstoragesheds.sbobet-365.com) Eurobath (http://eurobath.sbobet-365.com) Kelty Kids Backpack Carrier (http://keltykidsbackpackcarrier.sbobet-365.com) Panasonic Dmp Bd85k (http://panasonicdmpbd85k.sbobet-365.com) Kidde Fire Systems (http://kiddefiresystems.sbobet-365.com) Tomtom One 140s (http://tomtomone140s.sbobet-365.com) Core Aerator (http://coreaerator.sbobet-365.com) Bowflex Blaze (http://bowflexblaze.sbobet-365.com) Deuter Kid Comfort (http://deuterkidcomfort.sbobet-365.com) Quadrafire (http://quadrafire.sbobet-365.com) Britax Marathon Car Seat Cover (http://britaxmarathoncarseatcover.sbobet-365.com) Eyeclops Night Vision (http://eyeclopsnightvision.sbobet-365.com) Fenix E01 (http://fenixe01.sbobet-365.com) Snugli Baby Carrier (http://snuglibabycarrier.sbobet-365.com) Troy Bilt Snow Blowers (http://troybiltsnowblowers.sbobet-365.com) Kidde Smoke Detectors (http://kiddesmokedetectors.sbobet-365.com) Eyeclops Night Vision Goggles (http://eyeclopsnightvisiongoggles.sbobet-365.com) Glassine Envelopes (http://glassineenvelopes.sbobet-365.com) Keens Shoes (http://keensshoes.sbobet-365.com) Fisher Price Precious Planet Jumperoo (http://fisherpricepreciousplanetjumperoo.sbobet-365.com) Waring Pro Waffle Maker (http://waringprowafflemaker.sbobet-365.com) Garmin Nuvi 855 Review (http://garminnuvi855review.sbobet-365.com) Baby Bjorn Travel Crib (http://babybjorntravelcrib.sbobet-365.com) Precious Planet Jumperoo (http://preciousplanetjumperoo.sbobet-365.com) Garmin Nuvi 1350t Review (http://garminnuvi1350treview.sbobet-365.com) Beautifeel Shoes (http://beautifeelshoes.sbobet-365.com) Abercrombie And Fitch Fierce (http://abercrombieandfitchfierce.sbobet-365.com) Rainbird Sprinklers (http://rainbirdsprinklers.sbobet-365.com) Acurite (http://acurite.sbobet-365.com) Ryobi Trimmer Parts (http://ryobitrimmerparts.sbobet-365.com) Scarecrow Sprinkler (http://scarecrowsprinkler.sbobet-365.com) Motorola Sb6120 (http://motorolasb6120.sbobet-365.com) Gazebo Replacement Canopy (http://gazeboreplacementcanopy.sbobet-365.com) Sandisk Sansa Clip Plus (http://sandisksansaclipplus.sbobet-365.com) Riddex (http://riddex.sbobet-365.com) Maclaren Volo Stroller (http://maclarenvolostroller.sbobet-365.com) Baby Bjorn Bouncer (http://babybjornbouncer.sbobet-365.com) Kidde Smoke Alarms (http://kiddesmokealarms.sbobet-365.com) Rubbermaid Storage Sheds (http://rubbermaidstoragesheds.sbobet-365.com) Sash Window Locks (http://sashwindowlocks.sbobet-365.com) Potting Benches (http://pottingbenches.sbobet-365.com) Surefire 6p (http://surefire6p.sbobet-365.com) Suncast Sheds (http://suncastsheds.sbobet-365.com) Aran Sweaters (http://aransweaters.sbobet-365.com) Cisco Linksys E3000 High Performance Wireless N Router (http://ciscolinksyse3000highperformancewirelessnrouter.sbobet-365.com) Lg 32ld350 Review (http://lg32ld350review.sbobet-365.com) Samsung Wireless Lan Adapter Wis09abgn (http://samsungwirelesslanadapterwis09abgn.sbobet-365.com) Hotslings (http://hotslings.sbobet-365.com) Peugeot Pepper Mill (http://peugeotpeppermill.sbobet-365.com) Chicken Nesting Boxes (http://chickennestingboxes.sbobet-365.com) Bumbo Baby Sitter (http://bumbobabysitter.sbobet-365.com) Maclaren Techno Xt (http://maclarentechnoxt.sbobet-365.com) Tecumseh Carburetor (http://tecumsehcarburetor.sbobet-365.com) Bowflex Series 7 Treadmill (http://bowflexseries7treadmill.sbobet-365.com) Saucony Bullet (http://sauconybullet.sbobet-365.com) Arche Shoes (http://archeshoes.sbobet-365.com) Baby Bjorn Comfort Carrier (http://babybjorncomfortcarrier.sbobet-365.com) Baby Bjorn Active Carrier (http://babybjornactivecarrier.sbobet-365.com) Tiddliwinks (http://tiddliwinks.sbobet-365.com) Firewood Rack (http://firewoodrack.sbobet-365.com) Nutramigen (http://nutramigen.sbobet-365.com) Maclaren Rocker (http://maclarenrocker.sbobet-365.com) Maxell Cr2032 (http://maxellcr2032.sbobet-365.com) Thermal Leak Detector (http://thermalleakdetector.sbobet-365.com) Lawn Aerator (http://lawnaerator.sbobet-365.com) Aerogarden Reviews (http://aerogardenreviews.sbobet-365.com) Lawn Sweeper (http://lawnsweeper.sbobet-365.com) Snugli (http://snugli.sbobet-365.com) Lighted Makeup Mirror (http://lightedmakeupmirror.sbobet-365.com) Ear Plugs For Sleeping (http://earplugsforsleeping.sbobet-365.com) Puma El Rey (http://pumaelrey.sbobet-365.com) Kimono Robe (http://kimonorobe.sbobet-365.com) Magnanni (http://magnanni.sbobet-365.com) Rubbermaid Shed (http://rubbermaidshed.sbobet-365.com) Freeze Dried Ice Cream (http://freezedriedicecream.sbobet-365.com) Ergo Baby Carrier (http://ergobabycarrier.sbobet-365.com) Panasonic Cr2032 (http://panasoniccr2032.sbobet-365.com) Surefire X300 (http://surefirex300.sbobet-365.com) Nike Sb Blazers (http://nikesbblazers.sbobet-365.com) Boxee Box By D-Link (http://boxeeboxbyd-link.sbobet-365.com) Merrell Moab (http://merrellmoab.sbobet-365.com) Road Flares (http://roadflares.sbobet-365.com) Aveeno Ageless Vitality (http://aveenoagelessvitality.sbobet-365.com) Haggar Pants (http://haggarpants.sbobet-365.com) Similac Alimentum (http://similacalimentum.sbobet-365.com) Sony Icd-Px820 (http://sonyicd-px820.sbobet-365.com) Aqua Globes (http://aquaglobes.sbobet-365.com) Kitchenaid Artisan 5-Quart Stand Mixers (http://kitchenaidartisan5-quartstandmixers.sbobet-365.com) Camper Shoes (http://campershoes.sbobet-365.com) Cradle Bedding (http://cradlebedding.sbobet-365.com) Water Timer (http://watertimer.sbobet-365.com) Ecko Shoes (http://eckoshoes.sbobet-365.com) Riddex Plus (http://riddexplus.sbobet-365.com) Baby Einstein Jumperoo (http://babyeinsteinjumperoo.sbobet-365.com) Linksys Wrt400n (http://linksyswrt400n.sbobet-365.com) Baby Swings (http://babyswings.sbobet-365.com) Intex Pools (http://intexpools.sbobet-365.com) Garrity Flashlight (http://garrityflashlight.sbobet-365.com) Kelty Backpack (http://keltybackpack.sbobet-365.com) Samsung Wis09abgn Linkstick Wireless Lan Adapter (http://samsungwis09abgnlinkstickwirelesslanadapter.sbobet-365.com) Retractable Baby Gate (http://retractablebabygate.sbobet-365.com) Jumperoo (http://jumperoo.sbobet-365.com) Hand Coffee Grinder (http://handcoffeegrinder.sbobet-365.com) Monkey Baby Bedding (http://monkeybabybedding.sbobet-365.com) Pool Pumps (http://poolpumps.sbobet-365.com) Bed Stu (http://bedstu.sbobet-365.com) Aravon Shoes (http://aravonshoes.sbobet-365.com) Poulan Pro (http://poulanpro.sbobet-365.com) Diesel Shoes (http://dieselshoes.sbobet-365.com) Philips Sonicare Flexcare Plus (http://philipssonicareflexcareplus.sbobet-365.com) Fire Extinguishers For Sale (http://fireextinguishersforsale.sbobet-365.com) Pool Vacuum Cleaners (http://poolvacuumcleaners.sbobet-365.com) Lg Bd570 Review (http://lgbd570review.sbobet-365.com) Bumbo (http://bumbo.sbobet-365.com) Leaf Blower (http://leafblower.sbobet-365.com)   
     
     
 
_____________________________________________________________________________   
หนังใหม่ dvd (http://www.clixmovies.com) dvd movie (http://www.clixmovies.com) หนังdvd (http://www.clixmovies.com) ซีรีย์เกาหลี (http://www.clixmovies.com) ครีมหน้าขาว (http://www.jewelbeautystyle.com) ผิวขาว (http://www.jewelbeautystyle.com) เครื่องสำอาง (http://www.jewelbeautystyle.com) หน้าใส (http://www.jewelbeautystyle.com)


หัวข้อ: Hi I think you're wrong
เริ่มหัวข้อโดย: Cegejoito ที่ ตุลาคม 05, 2011, 10:13:15 AM
In my opinion you are wrong. Let's discuss it.