กินเที่ยวแบบฉบับ GooLoo ChiangMai ท่องเที่ยวเชียงใหม่ ไม่รู้ไปไหน เกมส์ออนไลน์ เกมส์คาเฟ่ Game Flash Game Online บ้านทรงไทย ใกล้แม่น้ำปิง บ้านไม้ทรงไทย เชียงใหม่ บรรยากาศดี
----------------------------------------
ประกาศโฆษณา ประชาสัมพันธ์  เชียงใหม่และประเทศไทย [สมัครสมาชิกก่อนโพส]
----------------------------------------
หน้า: [1]   ลงล่าง
พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: เวียดนามกลาง เดินทางทุกวันศุกร์ 6 วัน 4 คืน ศุกร์แรก 3 ก.ค.ด่วน ราคาพิเศษ 7900.-  (อ่าน 2093 ครั้ง)
Checkey
บุคคลทั่วไป


« เมื่อ: มิถุนายน 30, 2009, 02:07:01 PM »มุกดาหาร สะหวันนะเขต เว้ ดานัง โฮ่ยอัน 6 วัน (3-8ก.ค.52) BY BUS ท่านละ 7,900.-
ศุกร์ 3 ก.ค 52 กรุงเทพ – มุกดาหาร (ไทย)
18.00 คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
19.30 เดินทางสู่จังหวัดมุกดาหารโดยรถปรับอากาศ เชิญร่วมร้องคาราโอเกะหรือพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย
เสาร์ 4 ก.ค 52มุกดาหาร – สะหวันนะเขต – วัดพระธาตุอิงฮัง – อุโมงค์วินห์ม็อก – เว้ (ไทย-ลาว-เวียดนาม)
เช้า ถึงจังหวัดมุกดาหาร ทำภารกิจส่วนตัว ณ โรงแรม พร้อมบริการ  อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่(1) จากนั้นเดินทางเข้าสู่แขวงสะหวันนะเขต ประเทศลาว นำท่านนมัสการวัดพระธาตุอิงฮัง แล้วนำคณะเดินทางต่อสู่ประเทศเวียตนาม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(2) จากนั้น เดินทางสู่ด่านลาวเบา LAO BAO ประเทศเวียดนาม เดินทางสู่อุโมงค์วินห์ม็อก ณ เมืองดองฮา ระหว่างทางชมเส้นทางหมายเลข 17 ที่แบ่งเวียดนามเหนือและใต้
เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(3) เข้าสู่ที่พัก ณ HUU NGHI HOTEL หรือระดับเดียวกัน
อาทิตย์ 5 ก.ค 52 ดองฮา–เว้–เจดีย์เทียนมู่–พระราชวังเว้–สุสานไคดิงห์–ดานัง–อุโมงค์ไหวาน (เวียดนาม)
เช้า บริการอาหารเช้า(4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่เมืองเว้ ชม เจดีย์เทียนมู่ และพระราชวังเว้
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน(5) ณ ภัตตาคาร จากนั้นชม สุสานไคดิงห์ และเดินทางสู่เมืองดานัง โดยการลอด อุโมงค์ไหวาน ซึ่งเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในแถบอินโดจีน
เย็น บริการอาหารค่ำ(6) ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ที่พัก ณ DANANG REVERSIDE HOTEL หรือระดับเดียวกัน
จันทร์ 6 ก.ค 52 ดานัง–โฮ่ยอัน–หมู่บ้านหินอ่อน–สะพานญี่ปุ่น–เว้–ตลาดดองบา–ล่องเรือมังกรฟังเพลงกาเว้ (เวียดนาม)
เช้า บริการอาหารเช้า(7) จากนั้นเดินทางสู่เมืองโฮ่ยอัน ระหว่างทางชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ถึงเมืองโฮ่ยอัน นำคณะชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมชม ศาลเจ้าของเจ้าจีน สะพานญี่ปุ่น และชม บ้านโบราณอายุกว่า 200 ปี ที่เคยถ่ายทำภาพยนต์เรึ่องฮอยอันฉันรักเธอ ได้เวลาสมควรเดินทางกลับสู่เมืองเว้
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ซีฟู๊ด (เจ๋ง ณ ภัตตาคารที่ชายทะเลลังโก นำคณะช้อปปิ้งที่ ตลาดดองบา
เย็น บริการอาหารค่ำ (9) จากนั้นลงเรือจักรพรรดิ (เรือมังกร) ล่องแม่น้ำหอม
จากนั้นนำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ HUE HERITAGE HOTEL หรือระดับเดียวกัน
อังคาร 7 ก.ค 52 เว้ – สะหวันนะเขต – มุกดาหาร (เวียดนาม – ลาว – ไทย)
06.00 บริการอาหารเช้า (10) อำลาเมืองเว้ ออกเดินทางสู่ด่าน LAO BAO
11.00 ถึงด่านลาวบาว (ระหว่างนี้ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีได้)  รับประทานอาหารกลางวัน (11) ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ลาว จากนั้นนำคณะเดินทางสู่จังหวัดมุกดาหาร
16.00 อิสระกับการเลือกซื้อของฝากและอิสระในการเลือกรับประทานอาหารเย็น ณ ตลาดอินโดจีน ได้เวลาอันสมควร นำคณะ ขณะเดินทางกลับสู่กรุงเทพ ฯ
พุธ 8 ก.ค. 52
05.00 น. ถึง กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ ติดต่อสำรองที่นั่งหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถรับส่ง กรุงเทพฯ-มุกดาหาร-กรุงเทพฯ
2. ค่าที่พัก 3 คืนที่ประเทศเวียดนาม ห้องละ 2 - 3 ท่าน
3. ค่ารถปรับอากาศ+บริการนำเที่ยวเข้าชมสถานที่ ตามรายการ
4. ค่าอาหาร 11 มื้อ ตามรายการ
5. ค่าด่านตรวจคนเข้าเมืองไทย-ลาว-เวียดนาม
6. ค่าหัวหน้าทัวร์และไกด์นำเที่ยวตามรายการ
7. ประกันภัยอุบัติเหตุท่านละ 1,000,000 บาท ฟรี
8. บริการอาหารขบเคี้ยว น้ำดื่ม และผ้าเย็นตลอดเส้นทาง
9. บริการคาราโอเกะเพลงที่ท่านชื่นชอบตามที่ท่านต้องการบนรถ อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่ม อาหารนอกเหนือรายการ
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% สำหรับท่านที่ต้องการใบเสร็จ (กรุณาแจ้งล่วงหน้า)
3. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
สนใจติดต่อ คุณ สุรชัย พรกระแส 0805507882 0863240449


* ADHAOCNaCe.1.JPG (53.66 KB, 519x389 - ดู 301 ครั้ง.)
 


บันทึกการเข้า
หน้า: [1]   ขึ้นบน
พิมพ์
 
กระโดดไป: