กินเที่ยวแบบฉบับ GooLoo ChiangMai ท่องเที่ยวเชียงใหม่ ไม่รู้ไปไหน เกมส์ออนไลน์ เกมส์คาเฟ่ Game Flash Game Online บ้านทรงไทย ใกล้แม่น้ำปิง บ้านไม้ทรงไทย เชียงใหม่ บรรยากาศดี
----------------------------------------
ประกาศโฆษณา ประชาสัมพันธ์  เชียงใหม่และประเทศไทย [สมัครสมาชิกก่อนโพส]
----------------------------------------
หน้า: [1]   ลงล่าง
พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: กรุ๊ปญี่ปุ่น Tokyo..Fun Fun..4 วัน 2 คืน 37,900 บาท - แอมเพิล ทัวร์  (อ่าน 2173 ครั้ง)
แอมเพิล ทัวร์
บุคคลทั่วไป


« เมื่อ: มิถุนายน 14, 2007, 02:06:10 PM »กรุ๊ปญี่ปุ่น Tokyo..Fun Fun..
4 วัน 2 คืน สายการบินไทย

โตเกียว - ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน - ชินจูกุ - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งอิออน

เดินทาง : 6-9 กค // 27-30 กค // 10-13 สค // 31 สค – 3 กย // 21-24 กย 2550

ราคาทัวร์ : ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ห้องละ 2 ท่าน ท่านละ 37,900 บาท

วันแรก >> กรุงเทพฯ – นาริตะ
2100 น - พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย
2310 น - ออกเดินทาง โดยเที่ยวบินที่ TG 642

วันที่สอง >> นาริตะ – ฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – ออนเซ็น
0730 น - ถึงนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น เดินทางสู่ ฮาโกเน่ นำท่านล่องเรือชมวิวบริเวณทะเลสาบอาชิ ถ้าท้องฟ้าแจ่มใสท่านจะได้ชื่นชมกับความงามของภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน
เที่ยง - รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร (ปลาวากาซากิทอด ของทอด / KohanchO)
บ่าย - สู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ชมบ่อน้ำแร่กำมะถัน ที่สามารถต้มไข่ให้สุกได้ เชื่อกันว่าหากได้ทานไข่ที่ต้มจนเปลือกภายนอกเป็นสีดำ 1 ฟอง ทำให้อายุยืนขึ้น 7 ปี เดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ได้ชื่อว่าเป็นภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์และสวยงามที่สุดในโลก
ค่ำ - รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (Sukiyaki)
พัก ณ โรงแรม FUJI KAWAGUCHIKO HOTEL (โรงแรมที่ท่านจักรพรรดิญี่ปุ่นเคยเสด็จประทับแรม) หรือเทียบเท่า หลังอาหาร เชิญท่านผ่อนคลายกับการแช่น้ำร้อนในออนเซน (ONSEN) ของโรงแรม

วันที่สาม >> โตเกียวดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน – ชินจูกุ
เช้า - รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
นำเที่ยวสวนสนุก โตเกียวดิสนีย์แลนด์ พบกับโลกแห่งจินตนาการ แสงสี เสียง เทคนิคต่าง ๆ ที่ทันสมัย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ให้ท่านได้เลือกเล่นเครื่องเล่นได้อย่างสนุกสนานไม่มีคำว่าเบื่อ ตื่นตาตื่นใจในโซน TOMORROWLAND, STAR TOUR, SPACE MOUNTAIN ชมภาพยนตร์ 3 มิติภายในโรงภาพยนตร์ MICRO ADVENTURE เหมือนกับเข้าไปร่วมอยู่ในเหตุการณ์จริง และเครื่องเล่นใหม่ล่าสุด BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS สนุก ต่อกับ BIG THUNDER MOUNTAIN, WESTERNLAND, SPLASH MOUNTAIN ชมขบวนพาเหรดของเหล่าการ์ตูนในเทพนิยายที่แสนน่ารัก เช่น มิกกี้เม้าส์ มินนี่เม้าส์ สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด โดนัลดั๊ก กู๊ฟฟี่ พลูโต ชิปแอนด์เดล ฯลฯ
เที่ยง ** อิสระ..อาหารกลางวัน ภายในดิสนีย์แลนด์ **
บ่าย - สนุกต่อกับเครื่องเล่นในดิสนีย์แลนด์ตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย นำสู่ ย่านชินจูกุ ให้ท่านได้สนุกสนานกับการเลือกจับจ่ายซื้อของใช้ ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ดิจิตอลที่ทันสมัย อุปกรณ์ไฮเทคต่างๆที่นี่ราคาจะถูกกว่าในเมืองไทย และหลายๆที่ในโลก
ค่ำ - รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร (Shabu Shabu / Momo Paradise)
พัก ณ โรงแรม CONTINENTAL ANA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ >> พระราชวังอิมพีเรียล – วัดอาซากุสะ คันนง – แวะช้อปปิ้งทีอิออน - กรุงเทพฯ
เช้า - รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
ผ่านชม พระราชวังอิมพีเรียล ที่ประทับปัจจุบันขององค์สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เมจิของประเทศญี่ปุ่น นมัสการวัดอาซากุสะคันนง สัญลักษณ์อีกแห่งของญี่ปุ่น ถ่ายภาพที่ระลึกกับโคมไฟขนาดยักษ์สีแดงสูง ถึง 4.5 เมตร ที่ประตูฟ้าคำรณ คามินาริมง ประตู มีถนนทอดยาวกว่า 250 เมตร สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึก อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ ห้างสรรพสินค้าอิออน ศูนย์รวมร้านค้าและสินค้าต่างๆ ที่ใหญ่ที่สุดในเขตเมืองนาริตะ เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าราคา 100 เยน จากร้าน 100 เยน หรือสนุกกับโซนเกมส์เซ็นเตอร์ที่มีเครื่องเล่นมากมาย ร้านเสื้อผ้าที่มักมีโปรโมชั่นลดราคา ร้านหนังสือ ร้านอาหารที่มี เมนูให้ท่านเลือกไม่ว่าจะเป็นอาหารญี่ปุ่น จีน ตะวันตกหรืออาหารไทยก็ยังมี
เที่ยง ** อิสระ..อาหารกลางวัน เพื่อให้ท่านมีเวลาช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ ** ได้เวลานำท่านเดินทางถึงสนามบินนาริตะ แล้วเชิญท่านช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษี ตามอัธยาศัย
1655 น. - เดินทางโดยสารการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677 กลับสู่กรุงเทพ ฯ
2125 น. - ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและ ความประทับใจยิ่ง

หมายเหตุ - กำหนดการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือบริการที่ บกพร่องของสายการบิน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์

อัตราค่าบริการรวม
+ ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ สายการบินไทย (ชั้นประหยัด) และภาษีสนามบินทุกแห่ง
+ ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
+ ค่าห้องพักโรงแรม พักห้องคู่ และค่าอาหารทุกมื้อที่ ระบุตามรายการ
+ ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ ระบุตามรายการ
+ ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
+ ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม)
+ ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000.- บาท (ตามกรมธรรม์)

สนใจติดต่อ บริษัท แอมเพิล ทัวร์ จำกัด
TAT License No : 11/4794
Tel : 02-676-4791/92
Hotline : 086-788-9505
E-mail : info@ampletour.com
MSN : ampletour@hotmail.com
Link : http://www.ampletour.com
 


บันทึกการเข้า
หน้า: [1]   ขึ้นบน
พิมพ์
 
กระโดดไป: